Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola.

Adrese:  Uzvaras iela 4, Bauska, LV-3901  
Mājas lapa:  bauskassportaskola.lv
E-pasts:  bauskabjss@inbox.lv 
  sporta.skola@bauska.lv
Direktors:  Biruta Grantiņa  
Telefons:  26563158  
Direktora v.: Jeļena Kotenkova
Telefons:  63922852
Metodiķis:  Māris Šekavs 
Telefons:  63924129
   
Reģ. Nr. 90000033176
Banka AS SEB banka UNLALV2X
Bankas konts LV80UNLA0029700130314

Adrese: Uzvaras iela 4, Bauska

 

Bauskas peldbaseins
tālr.: 26177675  
e-pasts: bauskabjss@inbox.lv