Īslīces vidusskola

Īslīces vidusskola Skolas iela 1, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914

www.islicesvidusskola.lv

Bauskas peldbaseins
tālr.: 26177675  
e-pasts: bauskabjss@inbox.lv