Bauskas novads ir pašvaldība Zemgalē, kas apvieno Bauskas pilsētu un 8 bijušos Bauskas rajona pagastus. Par sportu novadā atbild Bauskas novada pašvaldības iestāde "Sporta centrs "Mēmele".

Adrese:  Uzvaras iela 10A, Bauska, LV-3901  
Mājas lapa:  
Direktors: Līga Rimševica
Telefons: 29866678
E-pasts: sports.memele@bauska.lv
Tālrunis/fakss: 63960437
Reģ.nr. 90000033814
Banka AS SEB banka UNLALV2X
Konts LV98UNLA0050019344476

 

Iedzīvotājiem, ir iespēja apmeklēt šādas sporta zāles:

S/n "Mēmele" Bauskas pilsētas ģimnāzijas sporta zāle, Uzvaras iela 10, Bauska,

Bauskas pilsētas pelbaseins, Salātu iela 5A, Bauska,

Codes pamatskolas sporta zāle, 

Griķu pamatskolas sporta zāle, 

Īslīces skolas sporta zāle,

Gailīšu skolas sporta zāle.

    Bauskas pilsētā ir rekonstruēts stadions, kurā pieejama vieglatlētikas manēža, svaru zāle, cīņas zāle, sporta spēļu halle, atklātie laukumi - divi basketbola laukumi, divi volejbola laukumi, rokasbumbas laukums un tenisa korts. 

    Pieejams arī rekonstruētais Bauskas Valsts ģimnāzijas stadions ar futbola laukumu, kuram ir mākslīgais segums.

    Jau tuvākā nākotnē Bauskas stadionā tiks uzbūvēta multifunkcionāla halle.

 

 

Bauskas peldbaseins
tālr.: 26177675  
e-pasts: bauskabjss@inbox.lv